Knihy

Querido Diego, te abraza Quiela

Querido Diego, te abraza Quiela

Elena Poniatowska

ISBN: 978-80-7252-194-4

Zobrazení:
Poniatowska, Elena: Querido Diego, te abraza Quiela
Autor článku: Anna Tkáčová - 25. 2. 2005
recenze
Román Drahý Diego, objímá Tě Quiela seznamuje čtenáře s osudem ruské malířky Angeliny Bielove (1879-1969), veskrze spjatým s Mexikem.