Knihy

Im Krebsgang

Im Krebsgang

Günter Grass

ISBN: 80-7108-269-4

Zobrazení:
Grass, Günter: Im Krebsgang
Autor článku: Veronika Jičínská - 17. 6. 2003
recenze
Oběti na německé straně donedávna nebyly sice zamlčovány, ale nejpozději od konce šedesátých let Němci sami sebe, alespoň v politicky korektním diskursu, viděli jako viníky. Mluvit o německém utrpení se především u levicově orientovaných intelektuálů téměř rovnalo být revanšistou. V tomto smyslu je Grassova kniha jistě útokem na jedno německé tabu.