Knihy

Lidé z Kišiněva

Lidé z Kišiněva

Dumitru Crudu

ISBN: 978-80-87563-52-6

Zobrazení:
Crudu, Dumitru: Lidé z Kišiněva
Autor článku: Jarmila Horáková - 22. 12. 2017
recenze
80%
Demonstrace v době pravděpodobně zfalšovaných voleb v Moldavské republice v roce 2009 slouží autorovi především jako záminka k hlubší sondě do společnosti, která je hluboce rozštěpena ve svých sympatiích, resp. antipatiích vůči Rumunsku a Rusku, zemím, jichž byla v minulosti součástí, a dodnes podléhá jejich kulturnímu a jazykovému vlivu.
Crudu, Dumitru: Lidé z Kišiněva (in Tvar)
Autor článku: Jan M. Heller - 30. 1. 2018
recenze
V povídkách Dumitrua Crudua, které se odehrávají v nedávných letech v moldavském hlavním městě, hraje největší roli mezijazyková konfrontace. Rumunština a ruština představují zástupně dvě strany sporu o identitu země.