Knihy

Aby Warburg

Aby Warburg

Ladislav Kesner

ISBN: 978-80-7485-129-2

Zobrazení:
Kesner, Ladislav (ed.): Aby Warburg
Autor článku: Jan Lukavec - 17. 6. 2018
recenze
70%
Telegram a telefon ničí kosmos: mytické myšlení vytváří v zápase o zduchovnění vztahu mezi člověkem a okolím posvátný prostor, který pod náporem chvilkových elektrických spojů hyne. Kniha představuje mimořádně inspirativního, světově proslulého, a v českém prostředí dosud spíše opomíjeného německého kunsthistorika, jednoho z géniů rané modernity.