Knihy

S.P.Q.R. Katilinovo spiknutí

S.P.Q.R. Katilinovo spiknutí

John Maddox Roberts

ISBN: 80-86569-98-5

Zobrazení:
Roberts, John Maddox: S.P.Q.R. Katilinovo spiknutí
Autor článku: Eva Stehlíková - 13. 12. 2005
recenze
Román položený přesně do historické doby (koná se „mezi léty 691 a 692 od založení města Říma“) a opřený o historické postavy, jako titulní Katilina, Cicero nebo Caesar – a ovšem Decius Caecilius Metellus, příslušník vážené římské rodiny.