Knihy

Na karnevalu dějin

Na karnevalu dějin

Leonid Pljušč

ISBN: 978-80-7474-232-3

Zobrazení:
Pljušč, Leonid: Na karnevalu dějin
Autor článku: Ivan Jackanin - 11. 5. 2019
anotace
Disidentské hnutí na Ukrajině v letech 1960–1980 vzniklo jako odpověď na zamrzlou destalinizaci v sovětské společnosti, útlak národního, kulturního a duchovního života i porušování ústavy. Autor autobiografické knihy Na karnevalu dějin byl zprvu mladý, věřící komsomolec, ale později prozřel a stal se jakousi spojkou mezi ukrajinskými a moskevskými zástanci lidských práv. Za své aktivity byl roku 1972 zatčen a násilím držen na psychiatrii. Po propuštění se mu podařilo vycestovat do Francie.