Knihy

Pro nedostatek důkazů

Pro nedostatek důkazů

Claudio Magris

ISBN: 978-80-2044-913-9

Zobrazení:
Magris, Claudio: Pro nedostatek důkazů
Autor článku: Jan M. Heller - 17. 6. 2019
recenze
Terstský komparatista a germanista Claudio Magris, nositel Ceny Franze Kafky, se ve své poslední knize obrací ke dvěma tématům: k násilí v dějinách a ke spolehlivosti příběhů, které se o násilí vyprávějí. V celku Magrisova díla nejde o intelektuálně nejnáročnější knihu, ale rozhodně o jednu z nejpůsobivějších.