Knihy

Anatomie jednoho okamžiku

Anatomie jednoho okamžiku

Javier Cercas

ISBN: 978-80-7260-400-5

Zobrazení:
Cercas, Javier: Anatomie jednoho okamžiku
Autor článku: Anna Tkáčová - 24. 6. 2019
recenze
Anatomie jednoho okamžiku je dobře napsaná kniha – už proto, že Javier Cercas je výborný spisovatel. Jako učebnice historie ale neobstojí: události i jejich kontext jsou podány z příliš osobního pohledu, bez potřebného nadhledu. Autor to ostatně nepopírá, naopak zdůrazňuje, že jde o román.
Cercas, Javier: Anatomie jednoho okamžiku 2
Autor článku: Jan Lukavec - 28. 6. 2019
recenze
70%
Kniha na pomezí románu a non fiction poutavě vypráví klíčové okamžiky španělských dějin 20. století a navíc představuje skvělou meditaci nad povahou moci či fungováním politiky. Obsahuje relativně nadějné poselství, že žádný úspěšný politik se sice neobejde bez populismu a prohnanosti, to mu ale nemusí ubírat na statečnosti a nemusí to znamenat, že by nechtěl prospívat celé společnosti jako celku.