Knihy

Impérium jídla

Impérium jídla

Evan Fraser

ISBN: 978-80-7473-781-7

Zobrazení:
Fraser, Evan; Rimans, Andrew: Impérium jídla
Autor článku: Jan Lukavec - 4. 8. 2019
recenze
60%
Potraviny – jejich produkce, distribuce, prodej a spotřeba – v ekonomických a mocenských kontextech. Zpráva z dosavadního průběhu lidských dějin není povzbudivá a místy vyznívá až fatalisticky, přesto se autoři snaží do budoucna hledat cesty ke spravedlivějšímu a ekologicky šetrnějšímu nakládání s jídlem.