Knihy

Raději smrt než hřích

Raději smrt než hřích

Magdaléna Rusiňáková

ISBN: 978-80-7566-096-1

Zobrazení:
Rusiňáková, Magdaléna: Raději smrt než hřích
Autor článku: Martin Liška - 11. 8. 2019
recenze
60%
Výrazy „mučedník“ a „mučednice“ v nás obvykle evokují obrazy mužů a žen žijících před stovkami let, jejichž strnulý pohled na nás dopadá při návštěvě kostela. I ve 20. století bychom ale nalezli případy lidí, jejichž oddanost víře byla silnější než obavy o vlastní život. Jedním z nich byla i prostá dívka z východního Slovenska.