Knihy

Bláznův deník

Bláznův deník

Sün Lu

ISBN: 978-80-87971-36-9

Zobrazení:
Lu, Sün: Bláznův deník
Autor článku: Petra Martincová - 16. 8. 2019
recenze
Chceme-li porozumět současné Číně, Lu Sün je prvním autorem, kterého bychom měli číst. Stál u zrodu moderní Číny i moderní čínské literatury – přitom nebyl jen jejím svědkem, ale přímo aktivním tvůrcem.
Lu, Sün: Bláznův deník
18. 8. 2019
ukázka
„Nepolepšíte-li se, požerete se navzájem,“ křičí na houf vesničanů blázen v povídce Bláznův deník čínského spisovatele Lu Süna. Vzájemné požírání je tu v hořké nadsázce shrnutím principů konfuciánské hierarchie mezilidských vztahů, založených na vzájemném ponižování, výsměchu slabším a naopak servilitě a podlézání silnějším.
Lu, Sün: Bláznův deník
Autor článku: Zuzana Li - 18. 8. 2019
studie
Nakladatelství Verzone vydává v roce stoletého výročí Májového hnutí výbor povídek a básní v próze čínského autora Lu Süna. Kniha vzdává symbolicky hold čínským i českým „otcům zakladatelům“ a práci jejich generace.