Knihy

Matečník

Matečník

Małgorzata Lebda

ISBN: 978-80-87483-21-3

Zobrazení:
Lebda, Małgorzata: Matečník
Autor článku: Jakub Hankiewicz - 6. 9. 2019
recenze
70%
Oceněnou sbírkou s názvem Matečník debutuje polská básnířka Małgorzata Lebda na české překladové literární scéně. Její básně specifickým způsobem tematizují vztah k přírodě, rodině a ke krajině dětství. Množství významů a obrazů, které dokáže Lebda svým jednoduchým jazykem generovat, svědčí o velké hodnotě sbírky.
Lebda, Małgorzata: Matečník
Autor článku: Olga Słowik - 6. 1. 2020
recenze
80%
Příroda, čas, země, otec… Matečník. Sbírka polské básnířky Małgorzaty Lebdy vyžaduje soustředění, pozornost a čas a na oplátku nabízí nezapomenutelný zážitek z četby básnického slova. Zážitek, díky němuž se stírají hranice mezi lidským a nelidským, přírodním a umělým, důležitým a malicherným.