Knihy

Tabatěrka z Bagomba

Kurt Vonnegut

ISBN: 80-7203-379-4

Zobrazení:
Vonnegut, Kurt: Tabatěrka z Bagomba
Autor článku: Ladislav Nagy - 9. 4. 2003
recenze
Kurt Vonnegut proslul hlavně jako autor výtečných románů Mechanické piano či Jatka č. 5, ovšem čtenáři sbírky Vítejte v opičárně dobře vědí, že jeho zamilovaným žánrem byla povídka. Svazek Tabatěrka z Bagomba, kterou nyní vydalo Argo ve velmi podařeném překladu Jiřího Popela, je jakýmsi ohlédnutím do minulosti.