Karolína Zamora

Karolína Zamora pro iLiteraturu pomáhá zajišťovat finanční prostředky. Kontakt: inzerce@iLiteratura.cz
Studentka navazujícího magisterského studia překladatelství a tlumočnictví francouzština–čeština na FF UK. Současně působí v cestovním ruchu a aktivně se angažuje ve Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii. Podílela se na překladu tří publikací: Petice za zákaz slunce a jiné absurdity ekonomie F. Bastiata (Mises Institute 2015), navazujících ekonomických esejů (připravováno k vydání) a antologie příběhů z Bretaně Kde i mrtví pochodují (Fra 2015), u které měla na starosti rovněž organizační zabezpečení.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Články