Karolína Zamora

Karolína Zamora Pro časopis iLiteratura.cz pomáhá zajišťovat finanční prostředky (kontakt: inzerce@iLiteratura.cz). Vystudovala překladatelství a tlumočnictví francouzština–čeština na FF UK. Současně působí v cestovním ruchu a aktivně se angažuje ve Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii. Podílela se na překladu tří publikací: Petice za zákaz slunce a jiné absurdity ekonomie F. Bastiata (Mises Institut 2015), navazujících ekonomických esejů Co je vidět a co není vidět a jiné záhady ekonomie (Mises Institut 2016) a antologie příběhů z Bretaně Kde i mrtví pochodují (Fra 2015).

Pro iLiteraturu pracuje jako

Články