Kateřina Středová

Redaktorka pro českou sekci a pro východoevropské literatury
Mgr. Kateřina Středová (roz. Lhotová) vystudovala bohemistiku a překladatelství z ruštiny na FF UK, v rámci studia absolvovala stáže na univerzitě v Moskvě. Publikovala také v Plavu a v ruskojazyčném časopise Pražskie ogni. Rediguje překlady z ruštiny, zabývá se překlady do češtiny na přelomu 19. a 20. století a současnou českou prózou. Na iliteratura.cz převzala vedení české sekce na začátku roku 2017.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Články