Tadeáš Dohňanský

Redaktor polské sekce, redaktor pro poezii.
Absolvoval historicko-literární studia na FF UPCE a středoevropská studia a komparatistiku na FF UK, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Inklinuje také k autorům slovenským nebo maďarským, na cestách z Prahy domů do Valašské Bystřice se občas zatoulá v Yoknapatawphaském okrese. Překládá z polštiny (knižně Joannu Gierak-Onoszko), spolupracuje s časopisy Partonyma a Nowa Dekada Krakowska.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Články