Tadeáš Dohňanský

absolvoval historicko-literární studia (FF UPCE), nyní pokračuje na komparatistice a středoevropských studiích (FF UK). Na iLiteratuře spravuje polskou sekci (společně s Michaelem Alexou). Inklinuje také k autorům slovenským nebo maďarským, na cestách z Prahy domů do Valašské Bystřice se občas zatoulá v Yoknapatawphaském okrese. Překládá z polštiny, spolupracuje s časopisy Partonyma a Nowa Dekada Krakowska.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Spolupracuje na sekcích

Články