Aleš Kozár

(1975) studoval český jazyk a literatura na FFUK a slovenistiku na FFUK, od 2001 v doktorandském studiu oboru Slovanské literatury, zaměření slovinská literatura, FF UK. Přispívá do časopisů Tvar, Host, Navýchod ad., z knižních překladů např. Bartol: Alamut, Lainšček: Halgato.

Spolupracuje na sekcích

Články