Dimana Ivanova

Dimana  Ivanova (PhD.) absolvovala českou a francouzskou filologii na Sofijské Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii. Stala se dvakrát laureátkou ceny Grigora Lenkova v soutěži o nejlepší překlad současné české poezie a prózy Českého kulturního centra v Sofii. Je autorkou překladu dvou knih současné české a slovenské umělecké literatury – románu „Démon svätosti“ P. Bilého a „Velká biskupovská noc“ Terezy Riedlbauchové. Publikovala řadu vědeckých studií, článků a odborné recenze v bulharských a českých sbornících a časopisech. S portálem iLiteratura.cz spolupracuje v rubrice o bulharských knihách. Je členkou redakční rady časopisu Balgari – periodikum bulharské menšiny v Praze. V roce 2009 vyhrála konkurz na zahraniční doktorandský vědecký projekt na Slovenské Akademii věd. Od r. 2011 je doktorkou srovnávacích literatur Univerzity Karlovy v Praze. Překládá z češtiny, slovenštiny, angličtiny a francouzštiny. Je autorkou básnické sbírky „Pokana za bašta“ (vyd. „Ergo“, 2012). Její básně byly přeložené do angličtiny.

Spolupracuje na sekcích

Články