Jarmila Horáková

Jarmila Horáková Redaktorka pro rumunskou sekci.
Mgr. Jarmila Horáková (roz. Novotná) vystudovala rumunštinu, polštinu a slavistiku na FFUK. Učí, překládá a publikuje (Literární noviny, A2, Babylon, iLiteratura.cz, Navýchod atd.).

Pro iLiteraturu pracuje jako

Spolupracuje na sekcích

Články