Jarmila Horáková

Jarmila Horáková Mgr. (1980, roz. Novotná) vystudovala rumunštinu, polštinu a slavistiku na FFUK. V současné době je studentkou doktorského studia se zaměřením na současnou rumunskou literaturu. Učí, překládá a publikuje (Literární noviny, A2, Babylon, iLiteratura.cz, Navýchod atd.).

Pro iLiteraturu pracuje jako

Spolupracuje na sekcích

Články