Ivana Srbková

Ivana  Srbková Redaktorka pro bulharskou sekci.
PhDr. Ivana Srbková absolvovala obor čeština-bulharština na FF MU v Brně. Pusobí v Národní knihovně ČR - Slovanské knihovně. Překládá z bulharštiny. Zabývá se propagací bulharské kultury v Česku, publikuje v odborném i denním tisku.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Spolupracuje na sekcích

Články