Jan M. Heller

Jan M. Heller Editor pro články v rámci žánrů česká a zahraniční beletrie a relax, redaktor pro sekci věnovanou maďarské literatuře, jihovýchodu Evropy (Řecko, Turecko), Orientu (Arábie, Indie, Persie, Stř. Asie) a pro články s tematikou srovnávací literatury, literární teorie a z oblasti graecolatina.
Jan M. Heller vystudoval bohemistiku a komparatistiku na FF UK a evangelickou teologii na ETF UK, postgraduálně antropologii na FHS UK. Působí jako editor (např. Václav M. Havel: Mé vzpomínky, Knihovna Václava Havla 2018), překladatel z angličtiny (okrajově i z dalších jazyků) a ředitel Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze. Literární kritice, esejistice, publicistice a kritice překladu se věnuje či věnoval také v Souvislostech, Hostu, Tvaru, Plavu, Světě literatury a dalších periodicích. Vydal monografii Obraz druhého v českém cestopise 19. století (2020) a básnickou sbírku Spády (2021). V roce 2019 získal cenu Tvárnice pro literárního kritika roku, udělovanou časopisem Tvar.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Články