Jan M. Heller

Jan M. Heller (1977) vystudoval bohemistiku a komparatistiku na FF UK a evangelickou teologii na ETF UK. Nyní postgraduálně studuje českou literaturu na FF UK a antropologii na FHS UK, kde se rovněž podílí na mezinárodním výzkumném projektu „Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století“. Spolupracuje s několika institucemi jako editor a překladatel. Přispívá do Souvislostí, Hosta, Světa literatury a A2.
Na iLiteratura.cz má na starosti sekce věnované střední Evropě (maďarská, polská, slovenská), jihovýchodu Evropy (Bulharsko, Řecko, Turecko, býv. Jugoslávie), Orientu (Arábie, Indie, Persie, Stř. Asie) a články s tematikou srovnávací literatury, literární teorie a z oblasti graecolatina.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Články