Jaroslav Otčenášek

Jaroslav  Otčenášek (1974), Mgr., po absolvování gymnázia v České Lípě (1988-1992) pokračoval ve studiu na FF UK, obory etnologie a kroatistika (1992-1999). V současnosti zakončuje postgraduální studium etnologie. Pracuje v Oddělení historické etnologie Etnologického ústavu AV ČR v Praze a působí též v Ústavu pro slavistiku a východoevropská studia FF UK, kde učí mimo jiné i vývoj moderní chorvatské literatury. Příležitostně tlumočí a překládá z chorvatštiny. Publikuje v odborné etnologickém časopisu Český lid a též v populárně naučném Navýchod.

Spolupracuje na sekcích

Články