Jitka Jeníková

Jitka Jeníková (1983) vystudovala arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí a teorii a dějiny literatur zemí Asie a Afriky na FF UK. V současné době pracuje jako novinářka specializující se na Blízký východ, spolupracuje například s redakcemi info.cz nebo týdeníkem Euro. Překládá z angličtiny a arabštiny.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Spolupracuje na sekcích

Články