Jitka Jeníková

Jitka Jeníková Redaktorka pro arabsky psanou literaturu.
Vystudovala arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí a teorii a dějiny literatur zemí Asie a Afriky na FF UK. V současné době pracuje jako publicistka specializující se na Blízký východ. Překládá z angličtiny a arabštiny.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Spolupracuje na sekcích

Články