Jitka Jeníková

Jitka Jeníková (1983) vystudovala arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na FF UK. V současné době pokračuje tamtéž v postgraduálním studiu. Věnuje se moderní arabské literatuře a překládá z angličtiny a arabštiny.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Spolupracuje na sekcích

Články