Jiří Špička

Jiří  Špička Ph.D. (1974) vystudoval italskou a latinskou filologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci, kde nyní přednáší dějiny italské literatury. Doktorát a habilitaci v oboru románské literatury získal na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se převážně italskou středověkou a renesanční literaturou, současnou literaturou a dramatem. Soustavně se věnuje zejména dílu Francesca Petrarky. S iLiteratura.cz spolupracuje již od roku 2003.

Spolupracuje na sekcích

Články