Jitka Nešporová

Jitka  Nešporová – německy psaná literatura, romská literatura, knihy pro děti
Jitka Nešporová vystudovala bohemistiku a překladatelství/tlumočnictví na FF UK, v roce 2014 obhájila disertační práci o překladatelském díle Ludvíka Kundery. Pracuje jako překladatelka z němčiny (knižně: C. D. Florescu, G. Geltinger, V. Kaiser, N. Kiesling, A. Overath, L. Tuor), literární redaktorka (Labyrint, Mladá fronta, Plus, Prstek) a moderátorka autorských čtení a literárních festivalů (Svět knihy, Literatura v parku).

Pro iLiteraturu pracuje jako

Články