Jitka Nešporová

Jitka  Nešporová – německy psaná literatura, romská literatura, knihy pro děti
Jitka Nešporová (1982, roz. Kolářová) vystudovala bohemistiku a překladatelství/tlumočnictví na FF UK. Překládá z němčiny, píše disertační práci o překladatelském díle Ludvíka Kundery. S projektem iliteratura.cz spolupracuje od roku 2009.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Články