Libuše Bělunková

Vystudovala literární (a částečně divadelní a filmovou) vědu na FF UP v Olomouci a rusistiku na FF UK v Praze. Učila literaturu na gymnáziu Mensy Buďánka, pracovala jako redaktorka Literárních novin, ruské sekce iLiteratury a jako šéfredaktorka A2. Nyní členka správní rady společnosti A2, pomocná editorka iLiteratury a soukromé literární očko.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Články