Milena Šubrtová

PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. působí na Pedagogické fakultě MU v Brně, kde se věnuje české a světové literatuře pro děti a mládež. Je autorkou monografie Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež (2007), spoluautorkou Slovníku autorů literatury pro děti a mládež - Zahraniční spisovatelé (2007) a podílela se na kapitolách o dětské literatuře v Dějinách české literatury 1945–1989 (2.-4. díl, 2007–2008).

Články