Ondřej Zajac

Ondřej  Zajac (1982) žije v Praze. Narodil se tamtéž, ačkoli jeho otec (jak jméno napovídá) pochází z východu Slovenska. Studuje bulharskou a srbskou filologii na FF UK. Překládá současnou bulharskou, srbskou a chorvatskou poezii i prózu. Jeho vlastní tvorba a překlady byly oceněny v několika soutěžích (např. v překladatelské soutěži Jiřího Levého - překlad básní Georgiho Gospodinova ze sbírky Třešeň jednoho národa) a publikovány ve sbornících a časopisech (Tvar, Plav, Dotyky, Slovanský jih atd.). V roce 2009 vyšla v jeho překladu debutová sbírka G. Gospodinova Lapidárium v nakladatelství Literární salon. Odborné texty publikoval v časopise Tvar a na internetu.

Spolupracuje na sekcích

Články