Tomáš Matras

Tomáš Matras Mgr. (1976) absolvoval italskou a španělskou filologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se zejména moderní italskou a latinskoamerickou literaturou. Je stálým spolupracovníkem stránek Pasolini.net o životě a díle Piera Paola Pasoliniho, kde též publikoval svou diplomovou práci na téma Pasoliniho pozdní esejistiky. Pravidelně přispívá na Nostalghia.cz. V září 2011 vyšel v jeho překladu v pražském nakladatelství Fra výbor z esejů P. P. Pasoliniho, Zuřivý vzdor. Příležitostné recenze a příspěvky publikoval v Literárních novinách, HOSTu, TVARu, Filmu a době, Romanica olomucensia, Études romanes de Brno a Zpravodaji Společnosti přátel Itálie. Je ženatý a má tři děti.

Články