Petr Kitzler

Petr  Kitzler PhDr. Petr Kitzler, Ph.D. (1979) studoval klasickou filologii, latinskou medievistiku a filozofii na FF MU v Brně a FF UK v Praze, absolvoval rovněž dlouhodobé badatelské pobyty na Warburg Institute, University of London (Mellon Research Fellowship, 2008 a 2011). Pracuje v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci (vědecký pracovník se zaměřením zejména na latinskou patristiku a hagiografii) a v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR (vědecký pracovník v Centru biblických studií a výkonný redaktor odborných časopisů Listy filologické a Eirene. Studia Graeca et Latina). Knižně publikoval například komentovaný překlad Tertullianova spisu De spectaculis – O hrách (Praha: Oikoymenh 2004); výbor z filologických prací Friedricha Nietzscheho My filologové (Praha: Oikoymenh 2005, s P. Koubou) či dvojsvazkovou antologii raně křesťanských mučednických textů Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury, resp. Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století (Praha: Vyšehrad 2009 a 2011, s kolektivem).

Spolupracuje na sekcích

Články