Rita I. Kindlerová

Absolventka FF MU v Brně (novořecká a ukrajinská filologie), zabývá se především překládáním, redakční a editorskou prací. Absolvovala stáže v Řecku a na Ukrajině. V současné době se v ČR jako jediná věnuje soustavnému představování ukrajinské literatury. Pracuje ve Slovanské knihovně NK v Praze.

Spolupracuje na sekcích

Články