Tereza Černá

Tereza  Černá Mgr. (1978) vystudovala ETF UK, studovala hebraistiku na FF UK, semestr na univerzitě v Haife a nyní PGS - moderní izraelská povídka na ústavu Blízkeho východu a Afriky.

Spolupracuje na sekcích

Články