Lucie Smolka Fruhwirtová

Mgr. (1979) absolvovala studium české a nizozemské filologie na FF UP. V roce 2002 byla přijata k doktorskému studiu v oboru teorie literatury a připravuje disertační práci o recepci nizozemské literatury v Čechách po roce 1948. V rámci doktorského studia v roce 2002-3 pobývala na Universiteit Utrecht. Působí na Katedře nederlandistiky FF UP, kde vede semináře současné nizozemské literatury a literární teorie.

Spolupracuje na sekcích

Články