Karolína Stehlíková

Karolína Stehlíková (1975), nordistka a teatroložka, zaměřuje se na překlad norského dramatu (Jon Fosse, Morten Jostad, Arne Lygre ad.). Edičně připravila vydání sborníku Ipse ipsa Ibsen, jehož studie byly věnovány Henriku Ibsenovi. Bádá a přednáší o skandinávském divadle, filmu a literatuře. Publikuje nejčastěji v časopisech iLiteratura.cz a Host.

Spolupracuje na sekcích

Články