Miroslav Tomek

Miroslav Tomek (1984), vystudoval historii a ukrajinistiku na FF UK. Zatímco ukrajinštinu ovládl ve zdech rodné fakulty, znalost běloruštiny získal díky studentské výměně v Minsku. Překládá z ukrajinštiny, běloruštiny a ruštiny. Jeho překladatelský zájem sahá od let dvacátých až k současnosti. Převedl do češtiny povídky ukrajinských klasiků V. Pidmohylného a B. Antonenka-Davydovyče (Plav 1/2011). Spolu s Alexejem Sevrukem přeložil sbírku povídek Serhije Žadana (Big Mac, 2011). Svým překladem eseje Kyjev přispěl do výboru z povídkové tvorby Michaila Bulgakova O prospěšnosti alkoholismu. Překlady z běloruštiny publikoval v literárním časopise Protimluv a na internetu. Okrajově se věnuje také literární kritice, jeho recenze vycházejí zejména v časopise Host.

Články