Spisovatelé

Sten Nadolny

Zobrazení:
Nadolny, Sten: Objevení pomalosti
Autor článku: Radovan Charvát - 17. 5. 2003
ukázka
Johnu Franklinovi už bylo deset let a stále byl tak pomalý, že nedokázal chytit míč. Držel ostatním šňůru. Šňůra dosáhla z nejnižšího místa stromu až k jeho natažené ruce. Držel ji stejně dobře jako strom, ruka mu před koncem hry neklesla.
Nadolny, Sten: Bůh drzosti Hermés
Autor článku: Radovan Charvát - 1. 6. 2003
studie
Příchod knihy na trh znamenal událost: pomalost jako životní styl, výzva rychlé a slepé honbě za prožitky, hozená rukavice dnešní hektické, po rychlosti toužící a na rychlosti závislé době. Ve vyprávění se pohyb stává ovladatelný, tempo ustává, pohled strne, řeč se zastaví. Člověk vnímá jen to, co je schopen...
Nadolny, Sten
Autor článku: Radovan Charvát - 1. 6. 2003
portrét
Současný německý spisovatel, žije v Berlíně. Česky vyšly jeho romány Objevení pomalosti a Bůh drzosti Hermés.

Knihy autora

Objevení pomalosti

ISBN: 80-7207-069-X

Bůh drzosti Hermés

ISBN: 80-7207-008-8