Spisovatelé

Mercedes Abad

Zobrazení:
Abad, Mercedes
17. 3. 2006
portrét
Mercedes Abadová (nar. 1961), španělská spisovatelka, působí i jako novinářka v různých médiích a aktivně se podílí na kulturním životě, zejména v oblasti divadla, filmu a rozhlasu.,