Spisovatelé

Pavel Kolmačka

Zobrazení:
Kolmačka, Pavel: Stopy za obzor
Autor článku: Milena M. Marešová - 28. 3. 2006
recenze
I když Pavel Kolmačka ve své prozaické prvotině líčí jeden, dosud ne příliš dlouhý lidský život, vrství za sebou množství obrazů, v nichž jako stěžejní motiv zaznívá existenciální tíha plná protikladů - černé a bílé, trvalosti a pomíjivosti, pobývání a plynutí.,
Kolmačka, Pavel: Stopy za obzor
Autor článku: Pavel Kolmačka - 16. 6. 2006
ukázka
Jen s největším vypětím se Vítkovi daří z obrazu vystoupit a vskočit do jiného. Je pár dní před prázdninami, do dvora školky praží slunce, nahatý Vítek stojí s ostatními chlapečky a děvčátky na trávníku a čekají, až na ně v brouzdališti přijde řada.
Kolmačka, Pavel: Moře
Autor článku: Jana Sieberová - 25. 11. 2010
recenze
80%
Básník Pavel Kolmačka vydává třetí básnickou sbírku, v níž pokračuje v odklonu od expresivity a stylizace, jež byly typické pro jeho ranou tvorbu. Kolmačka jde ve své nové sbírce po cestě civilnosti, intimity a prostoty. Zdá se, že je to cesta správná.
Kolmačka, Pavel: Wittgenstein bije žáka (1)
Autor článku: Michael Alexa - 9. 1. 2015
recenze
90%
Přestože se Kolmačkovo básnictví ve sbírce Wittgenstein bije žáka příliš nezměnilo (sbírku opět tvoří krátké, srozumitelné útvary s méně nápadnou zvukovou stylizací), lze v nových Kolmačkových básních zahlédnout něco, co v těch dřívějších přítomné nebylo – přídech kritičnosti.
Kolmačka, Pavel: Wittgenstein bije žáka (2)
Autor článku: Markéta Kittlová - 23. 2. 2015
recenze
90%
V souvislosti s novou básnickou knihou Pavla Kolmačky Wittgenstein bije žáka bylo mnohokrát, ať už v pozitivním, či negativním smyslu, použito označení experiment. Kolmačka skutečně zkomponoval sbírku trochu jinak, než u něj bylo zvykem.

Knihy autora

Stopy za obzor

Stopy za obzor

ISBN: 80-86138-77-1
Wittgensttein bije žáka

Wittgensttein bije žáka

ISBN: 978-80-7474-099-2