Spisovatelé

Vaťo Rakovski

Zobrazení:
Rakovski, Vaťo 1 (2005)
Autor článku: Zvezdelin Angelov - 26. 3. 2005
aktualita
V únoru přijel do ČR bulharský básník, překladatel české poezie a nositel Ceny Premia Bohemica z roku 1997 Vaťo Rakovski (1925).
Rakovski, Vaťo 2 (2005)
Autor článku: Bohuslava Marková - 5. 12. 2005
aktualita
Ve středu 23. 11. 2005 proběhla v zasedací síni Národní knihovny ČR prezentace útlé knížky veršů, jejímž autorem je jeden z předních současných bulharských básníků Vaťo Rakovski.
Rakovski, Vaťo
Autor článku: Dana Hronková - 3. 6. 2008
portrét
Ve Vaťovi Rakovském, který ve dvaaosmdesáti letech zemřel 14. května letošního roku, ztratilo Bulharsko osobnost, která víc jak půlstoletí pomáhala desítkami svých knih poezie modelovat a kultivovat literární vkus a krásu moderní bulharské básnické řeči. Česká literatura ztratila v Rakovském překladatele výjimečně aktivního a překladatelské práci hluboce oddaného.
Rakovski, Vaťo: projev při udělení medaile Artis Bohemiae Amicis
Autor článku: Vaťo Rakovski - 3. 6. 2008
ukázka
Český projev Vaťa Rakovského v pražském Klementinu 23. 11. 2005, kdy mu byla k jeho osmdesátinám předána Rezortní medaile Ministerstva kultury ČR Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury v zahraničí.