Spisovatelé

Jiří Kejř

Zobrazení:
Kejř, Jiří: Z počátků české reformace
Autor článku: Libor Švanda - 10. 10. 2006
recenze
Publikace, která vychází jako šestý svazek edice Deus et gentes, vydávané pražskou Husitskou teologickou fakultou, je výborem čtrnácti studií Jiřího Kejře, našeho předního odborníka na osobnost a dílo Mistra Jana Husa a dějiny husitství vůbec, uznávaného znalce dějin církevního práva a editora několika Husových spisů.

Knihy autora

Z počátků české reformace

Z počátků české reformace

ISBN: 80-86263-81-9