Spisovatelé

Meir Šalev

Zobrazení:
Šalev, Meir: Jona veNaar
Autor článku: Tereza Černá - 3. 12. 2006
ukázka
Chýlilo se k večeru. Zoologická zahrada měla už zavřeno. Motocykl zastavil u brány a mládeneček z něj sesedl. Poděkoval veliteli a domluvil se s ním, kdy ho má vyzvednout. Pak vylezl na zeď zahrady a spustil se na druhou stranu...
Šalev, Meir: Jona veNaar
Autor článku: Tereza Černá - 3. 12. 2006
recenze
Poslední Šalevův román vzbudil, ostatně jako většina jeho knih, velký zájem. Netřeba podotýkat, že se čtenářská obec dělí na jeho příznivce a kritiky.
Šalev, Meir
Autor článku: Tereza Černá - 3. 12. 2006
portrét
Romány izraelského spisovatele M. Šaleva jsou bestsellery nejen v Izraeli, ale i po celém světě.
Šalev, Meir: Rešit. Pe‘amim rišonot ba-Tanach
Autor článku: Jan M. Heller - 12. 12. 2010
recenze
60%
Ve své knize nazvané Na počátku, stojící na pomezí mezi beletrií a nejistou a nepřehlednou půdou literatury zvané „non-fiction“, shromáždil izraelský prozaik Meir Šalev jedenáct podrobných výkladových kapitol, z nichž každá je věnovaná prvnímu výskytu určitého motivu v Bibli.
Šalev, Meir: Ruský román
Autor článku: Natálie Válková - 9. 12. 2012
recenze
Izraelský spisovatel Meir Šalev ve své prvotině přivádí čtenáře do mošavu (zemědělské osady tvořené společně hospodařícími soukromými statky) v Jezreelském údolí, který založili otcové zakladatelé z druhé přistěhovalecké vlny. Příběhy, jež mají více verzí než účastníků, čtenáře provází Baruch, vnuk Jaakova Mirkina, jednoho z legendárních pionýrů.
Šalev, Meir: Moje ruská babička a její americký vysavač
Autor článku: Jan M. Heller - 6. 5. 2014
recenze
60%
Nedlouho poté, co nakladatelství Garamond vydalo český překlad Ruského románu Meira Šaleva z prostředí izraelského mošavu v době budování nového státu navzdory zimnímu blátu a letním prachovým bouřím, došlo i na titul Moje ruská babička a její americký vysavač téhož autora. Obě knihy tvoří dohromady pozoruhodný celek díky tomu, že na podobnou tematiku nabízejí různý, respektive různě zpracovaný pohled.

Knihy autora

Ruský román

Ruský román

ISBN: 978-80-7407-134-8