Spisovatelé

Péter Esterházy

Zobrazení:
Esterházy, Péter: Pomocná slovesa srdce
Autor článku: Jan Nejedlý - 8. 12. 2006
recenze
Významný maďarský spisovatel Péter Esterházy se v románu Pomocná slovesa srdce vyrovnává se smrtí matky. A činí tak po svém – pozoruhodným estetickým gestem.
Esterházy, Péter: Pomocná slovesa srdce
Autor článku: Dana Gálová - 8. 12. 2006
studie
Odpovědí maďarského spisovatele Pétera Esterházyho (1950) na výsostně citlivé téma "co si počít po smrti matky" je román Pomocná slovesa srdce.
Esterházy, Péter: Pomocná slovesa srdce
Autor článku: Dana Gálová - 10. 1. 2007
ukázka
Román Pomocná slovesa srdce maďarského spisovatele Pétera Esterházyho (1950) je jeho osobitou odpovědí na výsostně citlivé téma "co si počít po smrti matky".
Příběh (Imre Kertész: Protokol; Péter Esterházy: Život a literatura)...
Autor článku: Dana Gálová - 17. 1. 2007
ukázka
Nádraží Keleti – jako bych se zničehonic ocitl na břehu Gangy zrovna v den nějakého hinduistického svátku. Žebráci s nohama napadenýma snětí, hulákající obchodníci s veteší, alkoholici s úlisně číhavým pohledem...
Esterházy, Péter: Pomocná slovesa srdce 2
Autor článku: Petra James - 3. 3. 2007
recenze
Kniha Pétera Esterházyho Pomocná slovesa srdce vyšla v originále v roce 1985. Popudem k jejímu vzniku byla smrt spisovatelovy matky. Esterázy si jako mnozí před ním klade otázku, jak se vyrovnat se zkušeností, která je hluboce osobní a zároveň všem společná.
Příběh (Kertész, Imre: Protokol; Esterházy, Péter: Život a literatura)...
16. 3. 2007
recenze
Vyšel svazek s prózami maďarských autorů Imreho Kertésze a Pétera Esterházyho.
Esterházy, Péter: Malá maďarská pornografie
11. 5. 2008
anotace
Nejslavnější maďarský autor současnosti se vrací v knize vášnivých i ironických úvah a útržků všedních, společenských, etických či erotických.
Esterházy, Péter: Harmonia caelestis
Autor článku: Dana Gálová - 15. 12. 2008
ukázka
Když v květnu roku 1951 začaly v Budapešti takzvané deportace, mí rodiče se nestrachovali ani nevzrušovali, protože k tomu neměli žádný důvod; bylo to stále to samé: když je vše ztraceno, není co ztratit – tento stav by se možná dal nazvat svobodou, nebo alespoň může pocit svobody vzbuzovat.
Esterházy, Péter
Autor článku: Evžen Gál - 15. 12. 2008
studie
Dříve než učiníme několik poznámek k samotnému dílu Pétera Esterházyho, nebude od věci zabrousit letmo do maďarských literárních vod uplynulých několika let, a nejsou to věru vody stojaté.
Esterházy, Péter: Harmonia Caelestis
Autor článku: Robert Svoboda - 11. 4. 2013
ukázka
Maďarský Pánbůh se k našim zachoval kavalírsky, kníže vypracoval pro císaře návrh podmínek uzavření míru a vedením choulostivých jednání pověřil mého tatínka, řka, že obratně vládne jazykem, nechť se tedy co možná brzy ten jeho jazyk začne ozývati.
Esterházy, Péter: Javított kiadás. Melléklet a Harmonia Caelestishez
Autor článku: Marta Pató - 16. 4. 2013
recenze
„Je zatraceně těžké lhát, neznáme-li pravdu.“ Tato Esterházyho věta je zřejmě nejfrekventovanější citací maďarských literárních periodik za první necelé čtyři roky našeho století. Začíná jím rozsáhlá rodinná sága Pétera Esterházyho Harmonia caelestis (2000). Po odevzdání rukopisu spisovatel zjistil, že v letech 1957–1980, tedy v době, která je výchozí pro druhý díl Nebeské harmonie, byl hlavní hrdina románu, spisovatelův otec Mátyás Esterházy, donašečem státní bezpečnosti. Výsledkem dvouleté pr
Esterházy, Péter: Harmonia caelestis
Autor článku: Jan M. Heller - 28. 7. 2013
recenze
90%
Opus magnum maďarského prozaika Pétera Esterházyho (1950) Harmonia caelestis je próza především rozsáhlá: obnáší skoro osm stovek knižních stran. Esterházy, pokládaný za reprezentanta postmoderní prózy v maďarské literatuře, se v ní chápe – přes dechberoucí tematickou, žánrovou a jazykovou rozmáchlost – jediného tématu: svého vztahu k otci.
Esterházy, Péter: Opravené vydání
Autor článku: Jan M. Heller - 7. 1. 2016
recenze
90%
Historie této knihy se začíná psát současně se vznikem monumentálního díla Harmonia caelestis zřejmě nejvýznamnějšího současného maďarského spisovatele Pétera Esterházyho, který v něm věnoval stovky stran svému otci a hledání vztahu k němu.
Esterházy, Péter (in Světová literatura)
Autor článku: Michal Černý - 25. 7. 2016
studie
Péter Esterházy představuje jednu z nejpozoruhodnějších osobností současné maďarské prózy, ale zároveň tvrdý oříšek pro každého překladatele. Jeho tvorba je proto v překladech přístupná jen ve svých okrajových projevech, v češtině se, pokud vím, dosud neobjevila... Péteru Esterházymu věnoval první článek v češtině hungarista Michal Černý v revui Světová literatura v roce 1987.
Esterházy, Péter: Deník se sl. Inivkou
Autor článku: Jan M. Heller - 18. 5. 2020
recenze
Deníkové zápisky, které si Péter Esterházy vedl, poté co mu byla diagnostikována rakovina slinivky břišní, se věnují introspekci, reflexím vlastního psaní a jazyka jako takového. Jak je u tohoto autora zvykem, mísí se v nich vznešené a vulgární, ironie a mystifikace, brilantní úvaha a blábol. Není to však intelektuální hra, ale zatraceně vážné svědectví o blížící se smrti. Esterházyho poslední kniha tak zůstává věrná poetice jeho celoživotního díla.

Knihy autora

Pomocná slovesa srdce

Pomocná slovesa srdce

ISBN: 80-7272-011-2

Malá maďarská pornografie

ISBN: 978-80-204-1788-6
Harmonia Caelestis

Harmonia Caelestis

ISBN: 978-80-200-2265-3
Deník se sl. Inivkou

Deník se sl. Inivkou

ISBN: 978-80-7438-215-4