Spisovatelé

Zbigniew Herbert

Zobrazení:
Herbert, Zbigniew: Dušička...
Autor článku: Jarmila Horáková - 29. 12. 2006
ukázka
Už si přesně nepamatuji, jaká náhoda zapříčinila, že jsem narazil na tento text. Bylo to pravděpodobně v období, kdy jsem psal esej o Akropoli, a protože mi práce šla ztěžka, unikal jsem, jak mám v takových případech ve zvyku, k četbě.
Herbert, Zbigniew; Zahradníček, Jan: Ze země pana Nikoho
Autor článku: Jana Matějková - 4. 1. 2009
recenze
Kniha Ze země pana Nikoho, již ještě před koncem loňského roku připravilo k vydání nakladatelství Dokořán spolu s pražským Polským institutem, by měla být připomenutím hned dvou událostí: roku českých „osmičkových výročí“, ale především deseti let, které uplynuly od smrti významného polského básníka Zbigniewa Herberta.
Herbert, Zbigniew
Autor článku: Ewa Żurakowska - 5. 1. 2009
studie
Jak lze dnes číst patetického a existencialistického Herberta? Jak se vypořádat s množstvím kontextů či s polifonií kulturních konotací jeho poezie v době postmoderního diskurzu?
Herbert, Zbigniew - ukázky z básnické tvorby
Autor článku: Barbora Matoušková - 5. 1. 2009
ukázka
Pan Cogito ale / nechce žít jako by // chtěl by bojovat / s netvorem / na udusané zemi...
Herbert, Zbigniew
Autor článku: Josef Mlejnek - 5. 1. 2009
rozhovor
Asi umřu nesmířený se světem, vlastně bych tak chtěl umřít...
Herbert, Zbigniew (1)
Autor článku: Maciej Ruczaj - 5. 1. 2009
portrét
Zbigniew Herbert (1924-1998), příslušník nejtragičtější polské generace – generace vojáků odbojové Zemské armády (AK). Světovou proslulost mu zajistila především hypostaze zvaná Pan Cogito, v níž a skrze ni básník četl a komentoval svoji současnost na pozadí evropských duchovních a kulturních dějin.
Herbert, Zbigniew: Barbar v zahradě
Autor článku: Jarmila Horáková - 16. 5. 2010
recenze
Všechny tři svazky Herbertových esejů mají společného jmenovatele, a tím je určité historické období, kdy Řecko, Itálie, Francie a Holandsko byly zeměmi svobodných měst, která vytvářela výjimečně příznivé podmínky pro hospodářský rozvoj...
Herbert, Zbigniew: Barbar v zahradě
Autor článku: Josef Mlejnek - 16. 5. 2010
ukázka
Tisíce barevných lampionů visících nad ulicemi vrhají na hlavy procházejících lidí bláznivé barvy. Otevřené dveře a okna jsou plné hudby. Náměstíčka se točí jako kolotoče.
Herbert, Zbigniew: Barbar v zahradě
Autor článku: Josef Mlejnek - 16. 5. 2010
studie
Zbigniew Herbert je v českých zemích znám především svým básnickým dílem, které u nás překládala už od šedesátých let řada básníků. Jednomu z nich, Miroslavu Holubovi, s nímž se přátelil, věnoval esej v knize Labyrint u moře.
Herbert, Zbigniew: Labyrint u moře
Autor článku: Hana Vondrů, Hana Zrno Vondrů - 14. 4. 2017
recenze
Eseje Labyrint u moře Zbigniewa Herberta představují závěrečný díl trilogie, ve které se tento polský básník a dramatik věnuje svým cestám za evropskou kulturní historií. Tentokrát jde o cesty za antikou – na Krétu, Peloponés, do Athén a na Samos a nakonec, díky latinskému jazyku, do krajiny jeho dětství.
Herbert, Zbigniew: Zátiší s udidlem (in Opicirevue.cz)
Autor článku: Hana Zrno Vondrů - 28. 5. 2018
recenze
80%
Ve své druhé esejistické sbírce o dějinách umění se Zbigniew Herbert věnuje nizozemskému umění tzv. zlatého věku. Erudovaně interpretuje provařenou „tulipánománii“, ale i obrazy bezmála neznámých mistrů.

Knihy autora

Labyrint u moře

Labyrint u moře

ISBN: 978-80-87048-48-1
Ze země pana Nikoho

Ze země pana Nikoho

ISBN: 978-80-7363-224-3
Barbar v zahradě

Barbar v zahradě

ISBN: 978-80-87048-21-4
Labyrint u moře

Labyrint u moře

ISBN: 978-80-87048-48-1
Zátiší s udidlem

Zátiší s udidlem

ISBN: 978-80-87048-32-0