Spisovatelé

Jorge Amado

Zobrazení:
Amado, Jorge: Zmizení svaté Barbory
Autor článku: Eva Batličková - 9. 4. 2003
recenze
Jorge Amado je jedním z nejproslulejších brazilských spisovatelů, který velkou část své tvorby zasvětil šíření levicových myšlenek. Nicméně Zmizení svaté Barbory pochází z autorova pozdního období, vyznačujícím se již umírněným životním postojem.

Knihy autora

Zmizení svaté Barbory

ISBN: 80-207-1078-7