Spisovatelé

Angela Carter

Zobrazení:
Carter, Angela
Autor článku: Anna Dytrtová - 12. 3. 2007
portrét
Dílo Angely Carterové (1940–1992) bývá spojováno s pojmy jako magický realismus, surrealismus, fantasy, science fiction, gotický román, feminismus a konečně postmodernismus.
Carter, Angela: Noci v cirkuse 1
Autor článku: Anna Dytrtová - 12. 3. 2007
recenze
Román Noci v cirkuse britské spisovatelky Angely Carterové není ve své plnokrevnosti a baroknosti vůbec snadno uchopitelný. Stejně tomu je i případě osobnosti autorky, která ač je již patnáct let po smrti, stále přidělává vrásky literární kritice.
Carter, Angela: Noci v cirkuse
Autor článku: Martin Mikolajek - 1. 4. 2007
studie
Jen málo současných britských románů se dočkalo takové záplavy recenzí, kritických rozborů a citací jako Noci v cirkuse Angely Carterové.
Carter, Angela: Noci v cirkuse
1. 4. 2007
ukázka
Obklopená jemnou, mužnou vůní koženého čalounění, přikrytá až po bradu houní ze sobolích kožešin, vezla se Peříčko nádherným městem, jehož oblohou tiše vířily obrovské, měkké sněhové vločky. Perinbaba, velká bábuška, co je na nebesích, protřásala nad její hlavou své duchny; protřásala je nevázaně a lehkovážně, jako kdyby stlala postel pro nějaký obří milenecký pár...
Carter, Angela: Noci v cirkuse 2
Autor článku: Michal Peprník - 1. 4. 2007
recenze
Angela Carterová není žádná literární začátečnice, rozumí svému řemeslu a její v češtině nedávno vydaný román Noci v cirkuse v tom čtenáře utvrzuje. Čím však Carterová uchvacuje nejvíce, není síla myšlenky, ale síla příběhu, schopnost vyprávět a schopnost očarovat čtenáře.
Carter, Angela: Magické hračkářství
Autor článku: Michaela Plicková - 15. 2. 2011
recenze
80%
Angela Carterová je bezpochyby jednou z největších postav britské literatury 20. století. Proslavila se především svými romány a povídkami, které se řadí mimo jiné k magickému realismu či science fiction. Je známá rovněž pro své feministické názory.
Carter, Angela: Moudré děti
Autor článku: Veronika Krajíčková - 20. 9. 2015
recenze
90%
V románu Moudré děti, který je protkán odkazy na dílo Williama Shakespeara, provází Angela Carterová čtenáře životním příběhem nevšední divadelnické rodiny. Je plný šťastných momentů i hořkých zklamání, jež však autorka předkládá s grácií a životní pokorou.

Knihy autora

Noci v cirkuse

Noci v cirkuse

ISBN: 80-86862-18-6
Magické hračkářství

Magické hračkářství

ISBN: 978-80-7438-010-5
Moudré děti

Moudré děti

ISBN: 978-80-86862-39-2