Spisovatelé

Péter Farkas

Zobrazení:
Farkas, Péter: Nyolc perc
Autor článku: Anna Valentová - 1. 12. 2007
ukázka
Stařena dny nesledovala. Čas jí protékal jako řeka a v tom toku se jako rozmanité proudy neoddělitelně vlnily vjemy fikcí nazývané v tradičním smyslu minulost, přítomnost a budoucnost. A stejně jako ty proudy i vjemy se od sebe odlišovaly především svou teplotou a rychlostí, jakou se šířily...
Farkas, Péter: Nyolc perc
Autor článku: Anna Valentová - 1. 12. 2007
recenze
Ačkoli Péter Farkas (1970) publikuje víceméně plynule od roku 1996 a třebaže mu byla roku 1997 udělena domácí Bródyho cena, kterou získávají zajímavé prózy nadějných začínajících autorů, událostí letošního Týdne knihy, tradičně pořádaného v červnu a zaměřeného na původní literaturu, se stala jeho delší novela Osm minut.
Farkas, Péter: Osm minut
Autor článku: Anna Valentová - 12. 5. 2008
ukázka
Pobyt na čerstvém vzduchu záhy po setmění, nejčastěji před večeří, odpadal jenom ve výjimečných případech, odmyslíme-li si deštivé nebo bouřkové počasí. Kruté mrazy bývaly zřídkakdy, ale obvykle se pobytu na vzduchu nezříkali ani tehdy, nanejvýš dobu strávenou venku podstatně zkrátili...
Farkas, Péter: Osm minut
Autor článku: Jarmila Křenková - 15. 5. 2008
studie
Svět Osmi minut jako by zvolna zapadal a mizel pod nánosy padajícího sněhu a jeho zbytky dotvářely onen mezisvět, do nějž jen tu a tam prosvítají ostré a barevné kontury původních tvarů, z nichž spolu se starci tušíme čím dál méně.
Farkas, Péter: Osm minut 1
Autor článku: Tomáš Weiss - 25. 6. 2008
recenze
Kniha Osm minut maďarského autora Pétera Farkase (* 1955) vypráví o zvláštním stavu nesmrtelnosti těsně před smrtí. O fyzicky zchátralé dvojici, která se na sklonku života propadla do jiného času a vnímání reality. O doprovázení blízkých bytostí až k ústí černého tunelu.
Farkas, Péter: Osm minut 2
Autor článku: Kateřina Horváthová - 2. 10. 2008
recenze
Novela Osm minut maďarského spisovatele Pétera Farkase (1955) nás zavádí do panelákového bytu, v němž dožívají svůj život dva staří manželé. V kulisách všedního dne se tu odehrává proces fyzického rozkladu, ale i téměř mystický přerod z jedné dimenze bytí do druhé.

Knihy autora

Nyolc perc

Nyolc perc

ISBN: 978-80-86862-50-7
Osm minut

Osm minut

ISBN: 978-80-86862-50-7