Spisovatelé

Jiří Sádlo

Zobrazení:
Sádlo, Jiří: Prázdná země 1
Autor článku: Vratislav Kadlec - 16. 1. 2008
recenze
60%
Podtitul útlého svazku s názvem Prázdná země, který zní Listopadová část roku, by mohl ve čtenáři navodit dojem, že snad zbývá ještě dalších jedenáct pokračování.
Sádlo, Jiří: Prázdná země 2
Autor článku: Michal Jareš - 17. 1. 2008
recenze
60%
Tři malé deníky na necelých sto stranách knihy, a přece nad nimi stojíme s uznáním. Nalézáme a čteme v nich slova, která nás biolog musí učit, abychom se my, malověrní patlalové v lyrice a epice byli schopni chytit za nos a říci: vždyť tohle je jasné, staré a přece nám je potřeba otevřít oči a ukázat staré přírodní rytmy roku.
Sádlo, Jiří
Autor článku: Lubor Kasal - 17. 1. 2008
rozhovor
Jiří Sádlo (nar. 19. 12. 1958 v Praze) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a poté nastoupil do Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, kde pracuje dosud. Souběžně vyučoval na PřF UK či FHS UK. Kromě odborných prací publikoval sbírku próz Prázdná země (2007).
Sádlo, Jiří: Praha a Brno (in Respekt)
Autor článku: Jan Lukavec - 24. 2. 2016
recenze
80%
Na město se autor dívá ozvláštňujícím zrakem, který i ve známých názvech objevuje zneklidňující podtóny. I sídliště se mu tak mění v magické krajiny. K věcem kolem sebe přistupuje Jiří Sádlo se vzácnou pokorou a pozorností, díky nimž vidí i to, co ostatním zůstává skryto.

Knihy autora

Prázdná země

Prázdná země

ISBN: 978-80-7272-108-5
Praha a Brno

Praha a Brno

ISBN: 978-80-906-311-0-6