Spisovatelé

Petr Hruška

Zobrazení:
Hruška, Petr: Auta vjíždějí do lodí, komentář
Autor článku: Jonáš Hájek - 1. 2. 2008
studie
Při četbě nové básnické sbírky Petra Hrušky ihned zaujme, kolik v ní přibylo pohybu: vítr bere slova / tráva u plotu běží pryč / chlápek (…) gestikuluje něco o životnosti / vlasy ukazují každou chvíli jinam – čteme v básni Opel.
Hruška, Petr: Auta vjíždějí do lodí
1. 2. 2008
anotace
Ve své nové řadové sbírce Petr Hruška zůstává věrný své civilní citovosti i starým motivům. Autor závěrečné poznámky ke knize, Jan Štolba mimo jiné ke knize dodává: I novou sbírku tvoří básníkovy křehké soukromé epifanie, ostře zahlédnuté situace a chvíle s přesahem k zázračnému.
Hruška, Petr: Auta vjíždějí do lodí
Autor článku: Petr Hruška - 1. 2. 2008
ukázka
Neznámé usilování lidí je temně krásné. Jak se v nich každou chvíli něco hne, jak se pro cosi, k něčemu a k někomu natahují, shýbají a narovnávají, jak u toho vydechují, kurvují i trnou něhou.
Hruška, Petr 2 (in A2)
Autor článku: Petr Andreas - 11. 4. 2008
rozhovor
Petr Hruška (nar. 1964 v Ostravě) vystudoval na Vysoké škole báňské obor úprava nerostných surovin a po roce 1989 na Ostravské univerzitě obor literární věda, český jazyk a literatura.
Hruška, Petr: Auta vjíždějí do lodí
Autor článku: Jan Havlíček - 19. 5. 2008
recenze
Je-li báseň krystalem, v němž se kondenzuje a odráží okolní svět, pak si nelze nevšimnout její podobnosti s automobilem či benzínovou pumpou.
Hruška, Petr: Někde tady. Český básník Karel Šiktanc
Autor článku: Anna Vondřichová - 28. 2. 2011
recenze
Monografie Někde tady básníka a literárního vědce Petra Hrušky o Karlu Šiktancovi přináší pohled na Šiktancovo dílo od jeho úplných začátků až po předposlední sbírku Vážná známost (2008). Kniha ale není výhradně literárněhistorickou prací – je to také subjektivní výpověď o poezii jako takové.
Hruška, Petr: Někde tady. Český básník Karel Šiktanc
Autor článku: Petr Hruška - 1. 3. 2011
ukázka
V kopcovité krajině slovinského krasu nedaleko istrijského polostrova se v jednom ze svahů zubynehty drží drobounká vesnice Hrastovlje a na návrší nad ní stojí kamenný románský kostelík jako malý sveřepý zázrak. A přece vyhlíží ta stavba zcela přirozeně, jako by po staletí samovolně rostla ze skalnaté země, jako by byla samozřejmým výsledkem rozhoupané krajiny okolo. Kostelík je ze všech čtyř stran obehnán vysokými stěnami, vlastně hradbami, s několika protáhlými úzkými otvory...
Hruška, Petr: Někde tady. Český básník Karel Šiktanc (in A2)
Autor článku: Pavel Šidák - 3. 3. 2011
recenze
Petr Hruška publikoval knižní studii o Karlu Šiktancovi. Co to ale znamená - napsat knihu o žijícím básníkovi?
Hruška, Petr
Autor článku: Olga Stehlíková - 15. 3. 2011
rozhovor
Stačilo promluvit s autorem a ověřit si tak, že v té číselné magii žádný vědomý záměr nebyl. Hlavně jsme ale mluvili o poezii i o životě obecněji, což děláme vlastně neustále. Myslím, že tyto hovory, v nichž se opakovaně hledaly formulace pro to, co všem formulacím uniká, tedy tajemství poezie a tajemství života vůbec, dokážou rovněž jistým způsobem nasvítit básnický typ, napomoct uvědomit si autorský svéráz.
Hruška, Petr: Darmata
Autor článku: Markéta Kittlová - 3. 7. 2012
recenze
70%
V úterý 26. června četl básník Petr Hruška v pražské kavárně Fra ze svojí nové sbírky Darmata. Byl to hezký a tak trochu symbolický zážitek. Nedostatku vzduchu a horkému dusnu, které v přeplněné kavárně vládly, odpovídá i naladění samotné sbírky.
Vyměřování světa: Marcel Beyer a Petr Hruška v Praze
Autor článku: Jakub Ehrenberger - 26. 10. 2016
aktualita
V pondělí 10. října 2016 se na jednom pódiu v pražském Goethe-Institutu setkali dva významní představitelé evropské lyriky, český básník Petr Hruška a jeho německý kolega Marcel Beyer. Přijali pozvánku k druhému rozhovoru o německé a české poezii, tentokrát pod heslem „Vyměřování světa“.
Hruška, Petr: Nikde není řečeno
Autor článku: Markéta Kittlová - 24. 7. 2019
recenze
60%
Citlivý pozorovatel Petr Hruška z různých stran ohmatává moment vydávání se na cestu a cestování samotné. Jeho poezie zachycuje unikavé chvíle i univerzální zkušenosti člověka. Přesto sbírce něco chybí…

Knihy autora

Auta vjíždějí do lodí

Auta vjíždějí do lodí

ISBN: 978-80-7294-253-4
Darmata

Darmata

ISBN: 978-80-7294-680-8
Nikde není řečeno

Nikde není řečeno

ISBN: 978-80-7577-620-4
Nikde není řečeno

Nikde není řečeno

ISBN: 978-80-7577-620-4