Spisovatelé

Stanislav Beran

Zobrazení:
Beran, Stanislav: Hliněné dny
Autor článku: Markéta Kittlová - 2. 11. 2009
recenze
60%
Téma zmarněného života, začínajícího naivním a šťastným dětstvím a končícího deziluzí, pocitem studu a ztroskotáním, je v próze celkem běžné, nicméně stále silné. Vylíčení lidského života jako celku má vždy svou naléhavost. Proto kniha Stanislava Berana čtenáře zcela jistě dojme.
Beran, Stanislav: Hliněné dny 2
Autor článku: Karel Kouba - 18. 12. 2009
recenze
Druhá autorova beletristická kniha nás opět zavádí do bezvýchodné každodennosti postav vláčených rozmoklou hlínou života, které ze své chandry dokážou načas uniknout pouze prostřednictvím piva a rumu.
Beran, Stanislav: Žena lamželezo a polykač ohně
Autor článku: Vladimíra Válková - 7. 11. 2013
recenze
50%
Stanislav Beran se ve své třetí knize, povídkovém souboru Žena lamželezo a polykač ohně, představuje opět jako zcela „nepražský“ autor, který se zaměřuje na periferii a postihuje její specifika.
Beran, Stanislav: Vyšehradští jezdci
Autor článku: Zuzana Francová - 17. 5. 2017
recenze
80%
Stanislav Beran zpracovává dramatické téma počínajícího konce protinacistické odbojové skupiny Tři králové a nesmyslného terorizování okolí pražským gangem pásků, kteří si říkali Vyšehradští jezdci. Přesto je jeho dílo spíš próza všedního dne než historický či válečný román. Pojítkem událostí je miniaturní příběh mladého spisovatele, který žije v Praze kolem roku 2000. V české literatuře se jedná již o třetí knihu s názvem Vyšehradští jezdci.

Knihy autora

Hliněné dny

Hliněné dny

ISBN: 978-80-7294-319-7
Žena lamželezo a polykač ohně

Žena lamželezo a polykač ohně

ISBN: 978-80-7294-889-5
Vyšehradští jezdci

Vyšehradští jezdci

ISBN: 978-80-7491-797-4