Spisovatelé

Dante Alighieri

Zobrazení:
Alighieri, Dante: Nový život 2
Autor článku: Petra Málková - 27. 5. 2008
studie
Nový život je Dantovým raným dílem. Jedná se o příběh Dantovy lásky k Beatrici, ale zároveň je to i spis o poezii. Dante zde dospěl k novému pojetí lásky, ve kterém spojil stilnovistické pojetí lásky s křesťanskou filozofií.
Alighieri, Dante: Nový život
Autor článku: Jan Vladislav - 27. 5. 2008
ukázka
Stalo se pak, když jsem se ubíral dlouhou cestou, podle níž tekl potok velmi čirý, že na mne přišlo takové puzení, abych to vypověděl, že jsem začal přemýšleti o způsobu, jak bych to učinil:
Alighieri, Dante: Nový život 1
Autor článku: Petra Málková - 27. 5. 2008
studie
100%
Nový život (Vita nuova) je dílem Dantova mládí. Dante dílo věnoval svému příteli Guidovi Cavalcantimu, který Danta přiměl, aby ho napsal v italštině a ne v latině.
Alighieri, Dante
Autor článku: Kateřina Veselá - 27. 5. 2008
studie
Danta Alighieriho lze zřejmě označit za nejvýznamnějšího italského básníka, který společně s Petrarcou a Boccacciem patří mezi otce italské literatury.
Alighieri, Dante: Komedie (Ráj)
Autor článku: Ondřej Molnár - 26. 12. 2008
studie
100%
Ráj je poslední kantikou Dantovy Komedie. Přestože se první dvě kantiky, Peklo a Očistec, často nachází ve vztahu vzájemné opozice, obě fungují na podobném principu a jsou koncipovány v návaznosti na svět pozemský.
Alighieri, Dante: Komedie (Očistec)
Autor článku: Ondřej Molnár - 26. 12. 2008
studie
100%
Očistec je druhá kantika Dantovy Komedie. Dante jej popisuje jako součást onoho světa, která se zrodila, když Bůh vyhostil z ráje buřiče Lucifera.
Alighieri, Dante: Komedie (Peklo)
Autor článku: Ondřej Molnár - 26. 12. 2008
studie
100%
Dantova pouť začíná v temném lese hříchu, kde sešel ze správné cesty. Snaží se z něj vyjít směrem k pahorku, který osvětluje slunce (symbol Boha).
Alighieri, Dante: Komedie
Autor článku: Ondřej Molnár - 26. 12. 2008
studie
100%
Dantova Komedie patří k nejkomentovanějším dílům světových literárních dějin a učinila svého toskánského tvůrce nesmrtelným.
Dante, Alighieri: Božská komedie
Autor článku: Jiří Špička - 21. 9. 2009
kritika překladu
Vladimír Mikeš svoje životní překladatelské dílo představil večer 19. září 2009 v bazilice sv. Františka přiléhající k Dantově hrobce.
Mikeš, Vladimír
Autor článku: Jiří Špička - 30. 11. 2009
rozhovor
Číst – pokud jde o Danta – nestačí, musí se to, co popisuje, zakusit v životě. Potom se i to přečtené objevuje v jiném světle.
Alighieri, Dante: Božská komedie
30. 11. 2009
anotace
Dante Alighieri (1265-1321), básník a učenec, který mimo jiné stojí u základů spisovného italského jazyka, shrnul ve svém nejvýznamnějším, neobyčejně důmyslně komponovaném díle veškeré vědění své doby.
Alighieri, Dante: Božská komedie (české doslovy)
Autor článku: Jiří Špička - 12. 1. 2010
studie
Dantovská kritická tradice u nás nesměle začíná již v 19. století a rozhodněji se rozvíjí nad překladem Jaroslava Vrchlického.
Alighieri, Dante: Božská komedie
Autor článku: Jiří Špička - 10. 1. 2010
kritika překladu
Nový překlad Komedie z pera Vladimíra Mikeše je již čtvrtým kompletním překladem Komedie do českého jazyka. Poprvé ji přeložil Jaroslav Vrchlický (1879-1882), po něm Karel Vrátný (1930) a Otokar František Babler spolu s Janem Zahradníčkem (1952). S trochou velkorysosti a s přihlédnutím k hendikepu čtyřicetileté devastace české kultury komunisty lze říci, že stejně jako u nejvyspělejších národů i u nás si každá generace znovu Danta přeložila a interpretuje.
Alighieri, Dante: Božská komedie
Autor článku: Vladimír Mikeš - 12. 1. 2010
ukázka
Laskavá vůle, v níž je ztajená / ta láska, která vždycky zpříma dýchá / – tak jak z té lačné čiší chtivost zla – // dá pokyn lyře, aby byla zticha, / pravici nebe náhle povelí, / ať se těch svatých strun už nedotýká. //
Dantovo dílo v českém prostředí
Autor článku: Jiří Špička - 12. 1. 2010
studie
Povědomí o existenci Danta Alighieriho vzniklo v českých zemích poměrně brzy, nedlouho po Dantově úmrtí, zásluhou otevřenosti tehdejší lucemburské éry vůči vlivům evropské kultury.

Knihy autora

Božská komedie

Božská komedie

ISBN: 978-80-200-1762-8